Innafor

Verdal Kommune, NAV og Veksttorget har sammen skapt prosjektet «Innafor». Med prosjektet ønsker vi å komme i posisjon til å kunne hjelpe, og målet er at flere kvinner med innvandringsbakgrunn skal komme seg inn i utdanning og arbeid.

Målgruppe:

  • Kvinner med innvandrerbakgrunn i Verdal kommune.
  • I hovedsak kvinner i introduksjonsprogram, men også kvinner som er ferdig med program som mottar ytelser/tiltak fra NAV.
  • Kvinner som trenger tettere oppfølging for å få jobb, med ulike utfordringer.

Gjennomføring i tiltaksperiode

Tema i tiltaksperioden
Hvilke muligheter har jeg i arbeidslivet?
Hva kan jeg, og hva interesserer jeg meg for – og hvordan bruke dette bevisst på veien mot jobb?
Hva kan arbeid gi meg?
Hva er arbeidslivets spilleregler?
Hvordan, og hos hvem kan jeg få bistand til de vanskelige tingene?

Vi er opptatt av at øvelser og metoder skal fenge og skape begeistring. Prosjektet skal bruke utradisjonelle metoder og utradisjonelle inspirasjonskilder. Man skal i individuell veiledning og i gruppe være en medspiller som er noe annet en hva du kjenner fra skoleundervisning og samtale. Vi vil bruke rollespill, illustrasjoner, media, humor, rollemodeller, interesser, egenaktivitet og oppsøkende virksomhet som vårt verktøy for å skape endring og måloppnåelse. Du vil på denne måten til enhver tid bli oppfordret til å være aktiv i egen prosess, som igjen skaper motivasjon for endring.

I gruppefasen har vi måltid og aktivitet hver dag, og det undervises i tema som arbeidslivsnorsk, økonomi, hverdagsmestring, bedriftsbesøk og jobbverksted. Vi får besøk av ulike foredragsholdere som skal inspirere og motivere til arbeidsdeltakelse.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:


Silje Dahl Bjørgvik – Leder Service og Tjenester

Silje@veksttorget.no

977 75 194